YÖK Genel Kurulu Üyeleri Kimler?

yok-genel-kurulu-uyeleri-kimler

YÖK Genel Kurulu Üyeleri Kimler?

• Yekta Saraç -Başkan
• Rahmi Er - Başkanvekili
• Safa Kapıcıoğlu- Başkanvekili
• Ömer Açıkgöz -Yürütme Kurulu Üyesi
• Necip Camuşcu-Yürütme Kurulu Üyesi
• Naci Gündoğan-Yürütme Kurulu Üyesi
• Mehmet Şişman - Yürütme Kurulu Üyesi
• Metin Topcuoğlu -Yürütme Kurulu Üyesi
• Zeliha Koçak Tufan -Yürütme Kurulu Üyesi
• Mehmet Çelik -Üye
• Mustafa Çiçekler -Üye
• Naci Ağbal -Üye
• Hayati Develi -Üye
• Nihat Hatipoğlu -Üye
• Fahri Kasırga-Üye
• H. Abdullah Kaya- Üye
• Hasan Mandal - Üye
• M. Murat Tuncer - Üye
• Hasan Nuri Yaşar -Üye
• Metin Kıratlı -Üye
• Muammer Yaylalı -Üye

YÖK Ne Demek?

1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile" kurulmuş olan kurumdur. Anayasa'ya göre; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenmektedir. Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

YÖK Yokken Üniversiteler Nereye Bağlıydı?

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:

Üniversiteler,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,

Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,

Mektupla öğretim yapan YAYKUR

YÖK Program Atlası Ne?

Yükseköğretim Kurumu tarafından 2016 yılında hazırlanan uygulamadır. Öğrenciler YÖK Atlas uygulaması ile, YÖK'e bağlı bulunan üniversitelerin ilgili tüm bölümlerine yerleşen öğrencilerin istatistik verilerine ulaşabiliyor. 3 farklı türde sistemi olan Atlas uygulaması ile, herhangi bir bölüme yerleşmek isteyen adayların kaç net yapmaları, kaç puan almaları, sıralamalarının nasıl olması gerektiği gibi soruların cevapları ortalama değerlerle bulunabiliyor. Atlas uygulaması ilgili sınav yılından bir önceki sınav yılındaki istatistik verileri yansıtıyor.

YÖK Başkanları Kimlerdir?

Prof. Dr. İhsan Doğramacı 21 Aralık 1981 -9 Temmuz 1992

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 15 Temmuz 1992 -3 Kasım 1995

Prof. Dr. Kemal Gürüz 6 Aralık 1995 -6 Aralık 2003

Prof. Dr. Erdoğan Teziç 9 Aralık 2003 -9 Aralık 2007

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan 11 Aralık 2007 -11 Aralık 2011

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 11 Aralık 2011 -6 Kasım 2014

Prof. Dr. Yekta Saraç 11 Kasım 2014 - Hala Görevde

YÖK Genel Kurulu Üyeleri Kimler?

Yekta Saraç -Başkan

Rahmi Er - Başkanvekili

Safa Kapıcıoğlu- Başkanvekili

Ömer Açıkgöz -Yürütme Kurulu Üyesi

Necip Camuşcu-Yürütme Kurulu Üyesi

Naci Gündoğan-Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Şişman - Yürütme Kurulu Üyesi

Metin Topcuoğlu -Yürütme Kurulu Üyesi

Zeliha Koçak Tufan -Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Çelik -Üye

Mustafa Çiçekler -Üye

Naci Ağbal -Üye

Hayati Develi -Üye

Nihat Hatipoğlu -Üye

Fahri Kasırga-Üye

H. Abdullah Kaya- Üye

Hasan Mandal  - Üye

M. Murat Tuncer - Üye

Hasan Nuri Yaşar -Üye

Metin Kıratlı -Üye

Muammer Yaylalı -Üye


Daha Fazla İçerik