E-Kurs

E-Kurs Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan yeni bir projedir. Peki E-Kurs Nedir? E-Kurs Öğrenci Kayıtları Nasıl Yapılır? E-Kurs Öğretmen Kayıtları Nasıl Yapılır? E-Kurs Süreleri Ne Kadar? E-Kurs Sınıf Kontenjanları Kaç? E-Kurs’tan Hangi Öğrenciler Faydalanabilir? E-Kurs İçin Kursiyer Başvuru Tarihleri. E-Kurs Başvurusu İçin Yapılacaklar Neler? E-Kurs Ücretli Mi? İşte E-Kurs hakkındaki tüm detaylar…

e-kurs
Yayınlanma Tarihi : 2020-08-27 22:29:31

E-Kurs Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan yeni bir projedir. Peki E-Kurs Nedir? E-Kurs Öğrenci Kayıtları Nasıl Yapılır? E-Kurs Öğretmen Kayıtları Nasıl Yapılır? E-Kurs Süreleri Ne Kadar? E-Kurs Sınıf Kontenjanları Kaç? E-Kurs’tan Hangi Öğrenciler Faydalanabilir? E-Kurs İçin Kursiyer Başvuru Tarihleri. E-Kurs Başvurusu İçin Yapılacaklar Neler? E-Kurs Ücretli Mi? İşte E-Kurs hakkındaki tüm detaylar…

E-Kurs Nedir?

E-kurs MEB tarafından uygulanmaya başlanan yeni bir proje. Tıpkı e-okul gibi işleyen bir portal üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler e kurs modülüyle birlikte yeni eğitim-öğretim yılında kurs almak istedikleri dersleri seçebiliyor ve yeterli sayıya ulaşılması durumunda o dersten takviye kurs açılıyor.

E-Kurs Öğrenci Kayıtları Nasıl Yapılır?

E-Kurs Destekleme ve Yetiştirme kursları ile ilgili açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri ile ilgili bütün işlemler işlemler, e-kurs (http://odsgm.meb.gov.tr ve eba.gov.tr) modülü üzerinden yapılacak. Yani E-Kurs öğrenci başvuruları E-Kurs EBA üzerinden nasıl gerçekleşecek.

Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabilecekler.

İstekleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebilecek.

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacak.

Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.

DYK'lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10'u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

E-Kurs Öğretmen Kayıtları Nasıl Yapılır?

-E-Kurs Destekleme ve Yerleştirme Kurslarında görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden başvuruda bulunmak istedikleri dersi belirterek başvuru yapabilecek.

Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile E-Kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacaklar.

Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecekler.

Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yapılacak.

Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştıracaklar.

E-Kurs Süreleri Ne Kadar?

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00'a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

E-Kurs Sınıf Kontenjanları Kaç?

Tıpkı gerçekte olduğu gibi E-Kursların da belirli bir kontenjanı vardır. En fazla 20 kişi olabilen sınıflar en az ise 10 kişi olacak şekilde ayarlanmaktadır. Eğer sayı 20’nin üzerine çıkarsa yeni bir sınıf açılır. Tek istisnai olarak tek sınıfı kurs programlarında 25 kişiye kadar sınıf kontenjanı verilebilir.

E-Kurs’tan Hangi Öğrenciler Faydalanabilir?

E-Kurslardan 5,6 ve 7. sınıflar ile 9, 10, 11. sınıf öğrenciler haftada toplam 3 saatten ayda toplam 12 saat yararlanabilirken 8. ve 12. sınıf öğrencileri haftada toplam 6 saatten, ayda 24 saat yararlanabilir.

E-Kurs İçin Kursiyer Başvuru Tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler e-Kurs'a başvurabilecektir. e-Kurs'a katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir. İstekleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır. Öğrenciler E-Kurs'ta ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.DYK'lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10' u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına ve diğer mevzuata göre işlem yapılır.

E-Kurs Başvurusu İçin Yapılacaklar Neler?

E-Kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-Kurs kullanım şifresi verir.E-Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

E-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

Kursa başvuru yapan kadrolu veya ücretli öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders çizelgelerini oluşturur, ilan eder.

Kurs çalışmalarında plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Kurslara başvuran açık öğretim öğrencileri ile mezunların, belgelerini inceleyerek bulundukları sınıf düzeyine göre rehberlik eder, kurs kayıtlarını yapar.

Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar. DYK'nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

E-Kurs Ücretli Mi?

E-Kurslarda verilen eğitim karşılığında öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.


Konuyla ilgili sık sorulan sorular

Daha Fazla İçerik