Yatay Geçiş

yatay-gecis

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin gerekli kriterleri sağladıktan sonra başka bir bölüme veya kuruma geçiş yaptığı bir sistemdir.  Peki Yatay Geçiş Nedir? Yatay Geçiş Yöntemleri Nelerdir? Yatay Geçiş Yapabilmek İçin Ne Gerekir? Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır? Yatay Geçiş İçin Kaç Kez Başvuru Yapılır? Yatay Geçiş Dönem Arasında Yapılabilir Mi? Açıköğretim Fakültesi’nden Örgün Eğitime Yatay Geçiş Yapılabilir Mi? İşte Yatay Geçiş ile ilgili tüm ayrıntılar…

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay Geçiş, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin gerekli kriterleri sağladıktan sonra başka bir bölüme veya kuruma geçiş yaptığı bir sistemdir.  

Yatay Geçiş Yöntemleri Nelerdir?

YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre yatay geçiş için 3 temel yöntem uygulanabilir. Öğrencilerin gerekli kriterleri sağlamaları durumunda bu 3 yöntemi de gerçekleştirebilmeleri mümkündür. Ayrıca 2. öğretim programları ve 1. öğretim programları arasında da geçiş yapılabilir. Hatta uzaktan eğitim veya açıköğretim programlarından örgün eğitime geçiş yapma imkânı da mevcuttur.

Üniversite İçi Yatay Geçiş Nedir?

Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite bünyesindeki farklı bir programa geçiş yapması olarak tanımlanabilir. İlgili yönetim kurulunun belirlediği kontenjanlara girmeyi hak kazanan öğrenciler, üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, fakülte veya konservatuvar gibi pek çok programına yatay geçiş yapabilirler. Bunun için senatonun başvurudan 15 gün önce belirlediği başvuru şartları dikkate alınmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde okuyan bir Tarih bölümü öğrencisinin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümüne yatay geçiş yapması bu duruma örnek gösterilebilir.

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Nedir? 

Ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler bu başlık altında incelenebilir. Çünkü not ortalaması ile geçiş, öğrencinin transkript puanı ile başka bir üniversiteye geçmesini sağlar. Not ortalaması ile eşdeğer diploma programlarına geçiş hakkı tanır. Öğrencinin başka bir üniversiteye geçebilmesi için 100’lük not sistemine göre en az 60 puanının olması istenir.

Yatay Geçiş Yapabilmek İçin Ne Gerekir?

Okuduğunuz üniversitede alt sınıflardan kalan dersiniz olmamalıdır.

Okuduğunuz bölümde not ortalamanız 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.

Üniversiteye yerleştiğiniz yıl geçmek istediğiniz üniversite ile almış olduğunuz puan arasında maksimum -+15 puan olmalıdır.

Eğitim hayatında disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

Yatay Geçiş Ne Zaman Yapılır?

Yatay Geçiş, en erken güz dönemi sonundan itibaren yapılmaktadır. Bazı üniversiteler dönem ortasında yatay geçişe izin vermemektedir. Geçiş yapmak istediğiniz üniversite dönem arasında geçiş izin vermezse yıl sonunda geçiş yapılabilmektedir. İlk yıldan itibaren yatay geçiş hakkınız bulunmaktadır fakat son yıl geçiş yapamazsınız.

Yatay Geçiş İçin Kaç Kez Başvuru Yapılır?

Bir öğrenci yatay geçiş için maksimum 2 defa başvuru yapabilir. 

Yatay Geçiş Dönem Arasında Yapılabilir Mi?

Dönem arası yatay geçişler YÖK tarafından üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır. 

Açıköğretim Fakültesi’nden Örgün Eğitime Yatay Geçiş Yapılabilir Mi? 

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.


Daha Fazla İçerik