Resmi Gazete

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 yılında kurulan ve 7 Şubat 1921 yılından itibaren çıkmaya başlayan bir gazetedir.

resmi-gazete
Yayınlanma Tarihi : 2020-07-17 16:33:49

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 yılında kurulan ve 7 Şubat 1921 yılından itibaren çıkmaya başlayan bir gazetedir. Peki Resmi Gazete Nedir? Resmi Gazete Kaç Yılında Kurulmuştur? Resmi Gazete’nin Tarihçesi Nedir? Resmi Gazete’nin Özellikleri Nelerdir? Resmi Gazete Ne İşe Yarar? İşte Resmi Gazete hakkındaki tüm detaylar…

Resmi Gazete Nedir?

Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 yılında kurulan ve 7 Şubat 1921 yılından itibaren çıkmaya başlayan bir gazetedir.

Resmi Gazete Kaç Yılında Kurulmuştur?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 yılında kurulmuştur.

Resmi Gazete’nin Tarihçesi Nedir?

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı.18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı. Bakanlar Kurulu’nun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı.14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Resmi Gazete’nin Özellikleri Nelerdir?

Resmî Gazete'nin hazırlanışı mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır. İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.

Resmi Gazete Ne İşe Yarar?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanmasını sağlamaktadır.


Konuyla ilgili sık sorulan sorular

Daha Fazla İçerik