Navtex İlan Etmek Nedir?

navtex-i-lan-etmek-nedir

Navtex İlan Etmek Nedir?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade etmektedir.

Son günlerde ülke gündemimizi oldukça meşgul eden Navtex Nedir?

Navtex Nedir?

Navtex mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi ile normal olarak sadece İngilizce gönderilir ve bu mesajlar gemide bulunan özel bir yazıcı vasıtasıyla alınarak yazdırılırlar. Navtex sistemi 518 kHz frekansında çalışmaktadır. Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır. Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için navtex esas unsur değildir. Navtex mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber navtex küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.

Navtex İlan Etmek Nedir?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade etmektedir.

Türk Denizlerinde Navtex Nedir?

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Navtex Mesaj Formatları Nedir?

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan Navtex Krizinde Neler Olmuştu?

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirmişti. Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürmüştü. 


Daha Fazla İçerik