Alahan Manastırı’nın Tarihi Nedir?

alahan-manastiri-nin-tarihi-nedir

Alahan Manastırı’nın Tarihi Nedir?

Alahan Manastırı’nı İsa'nın havarilerinden Tarsus'lu Pavlus ve yine Tarsus'ta yaşamış Hristiyanlığın öncülerinden Barnabes, M.S. 41 yılında Hıritiyanlığı yaymak için Anadolu’da çeşitli yolculuklar yapmışlardır. Bu azizlerin gezileri sırasında konakladıkları hemen her yerde anılarına tapınaklar yapılmıştır. Fakat o tarihte Hıristiyanlık henüz resmi din olmadığından ve ibadet gizli olduğundan tapınakların da gözden uzak ve ulaşımı güç yerlerde olması tercih edilmiştir. Alahan Manastırının olduğu yerde de böyle bir tapınağın yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bugünkü manastır öreni Hristiyanlığı resmen kabul edilişinden sonra, beşinci yüzyılda inşa edilmiştir. Manastırı yaptıran kişi manastırda lahdi ve bir kitabesi olan Tarasis adlı bir rahiptir. Ancak finansman büyük ölçüde Bizans İmparatoru tarafından sağlanmıştır. Kimi kaynaklar manastırın M.S. 440-442 yılları arasında, kimi kaynaklar da ise M.S. 474 ten sonra inşa edildiği görüşündedir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Alahan Manastır’ı Nerededir? Nasıl Gidilir? Tarihi Nedir? Giriş Ücretli midir? Alahan Manastırını tanıyalım…

Alahan Manastır’ı Nerededir?

Alahan Manastırı, Mersin ili Mut İlçesi’ndedir. 

Alahan Manastırı’nın Tarihi Nedir?

Alahan Manastırı’nı İsa'nın havarilerinden Tarsus'lu Pavlus ve yine Tarsus'ta yaşamış Hristiyanlığın öncülerinden Barnabes, M.S. 41 yılında Hıritiyanlığı yaymak için Anadolu’da çeşitli yolculuklar yapmışlardır. Bu azizlerin gezileri sırasında konakladıkları hemen her yerde anılarına tapınaklar yapılmıştır. Fakat o tarihte Hıristiyanlık henüz resmi din olmadığından ve ibadet gizli olduğundan tapınakların da gözden uzak ve ulaşımı güç yerlerde olması tercih edilmiştir. Alahan Manastırının olduğu yerde de böyle bir tapınağın yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bugünkü manastır öreni Hristiyanlığı resmen kabul edilişinden sonra, beşinci yüzyılda inşa edilmiştir. Manastırı yaptıran kişi manastırda lahdi ve bir kitabesi olan Tarasis adlı bir rahiptir. Ancak finansman büyük ölçüde Bizans İmparatoru tarafından sağlanmıştır. Kimi kaynaklar manastırın M.S. 440-442 yılları arasında, kimi kaynaklar da ise M.S. 474 ten sonra inşa edildiği görüşündedir. 

Alahan Manastırı’nın Mimari Özelliği Nasıldır?

Alahan Manastırı geniş bir alana yayılmıştır. Alahan Manastırı Batı Kilisesi, Manastır ve Doğu Kilisesi, kaya oyma keşiş odaları ile çevredeki mezarlardan oluşmuştur. Kompleksin taş işçiliği ve motiflerle bezeli zengin süslemeleri dönemin en usta ellerinden çıktığını göstermektedir. Ne var ki, Batı Kilisesi yıkılmıştır. Doğu Kilisesi ise bir ören olarak varlığını sürdürmektedir. Yıkılmış Batı kilisesinin girişi olduğu sanılan bir mekânda aralarında Cebrail ve Mikail'in de bulunduğu kanatlı melek ve çeşitli hayvan tasvirleri ve İsa büstü vardır. İki yapı 115 m uzunluğunda kolonlu kemerli bir galeri-terasla birbirine bağlanmıştır. Galerinin ortasında kabartma süsleme ile her yanı işlenmiş büyük bir niş yer alır. Aynı galeride apsisli bir vaftizhane bulunmaktadır. Vaftizhane içinde haç biçimli bir havuz vardır. Vaftizhanenin karşısında kaya mezarları oyulmuştur. Doğu kilisesi özenli bir işçilikle kesme taşlardan inşa edilmiştir. Kilisenin değişik yerleri kabartma süsler ile dekore edilmiştir. Dikdörtgene yakın planlı kubbenin binayı aşan duvarlarında her cephede birer adet olmak üzere dört pencere bulunmaktadır. Kilise altmış yetmiş yıl sonra inşa edilecek olan İstanbul'daki Ayasofya kilisesi ile ortak özelliklere sahiptir.

Alahan Manastırı’na Giriş Ücretli midir?

Alahan Manastırı’na giriş ücretli değildir. Alahan Manastırı’na her gün gidilebilmektedir. Ancak;

Yaz Dönemi 08.00 – 20.30,

Kış Dönemi 08.00 – 17.00 arasında ziyaret edilmektedir.

Alahan Manastırı’na Nasıl Gidilir?

Mersin-Karaman kara yolu üzerinde, Mut'un 20 kilometre kuzeyinde, Geçimli Mahallesi civarındadır.


Daha Fazla İçerik